Nieuwe donatie

Tot Support justice and equity for Black people everywhere (Can)

Uw gulle donatie ondersteunt de volgende goede doelen en projecten:

Canadian Anti-Racism Education And Research Society
Black Health Alliance
BLACK YOUTH HELPLINE
URBAN ALLIANCE ON RACE RELATIONS
CANADIAN RACE RELATIONS FOUNDATION - FONDATION CANADIENNE DES RELATIONS RACIALES